Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Tre tips för att utveckla ditt ledarskap

Posted in Articles Swedish

Ladda ner “Being Manager, Leader and Coach”!

Funderar du på att ta på dig en chefsroll eller vill du utveckla dina ledaregenskaper? Lär dig hur du kan utveckla dina starka sidor och jobba med de svaga. De här råden kan hjälpa dig att bli den bästa chef du har kapacitet att bli. Fortsätt läsa…

Tips 1 – Mod: håll fast vid dina åsikter och beslut

De flesta människor uppskattar ett tydligt ledarskap där man som anställd vet vad som gäller och vad man har att rätta sig efter. Det är bättre med ett klart ”ja” eller ”nej” än ett undvikande ”kanske” eller ”vi får se”. En del anställda kanske inte gillar svaren de får, men de vet i alla fall vad svaret var och kan förhålla sig till det.

Det är viktigt att ditt ledarskap bygger på dina egna värderingar och den person du är. Då kommer du att uppfattas som tydlig och äkta av andra människor. Du blir också förutsägbar och uppfattas därmed som konsekvent. Ett otydligt ledarskap är ofta baserat på rädslor av olika slag, men om du har gott självförtroende och litar på dig själv blir det lättare för dig att handskas med dina rädslor på ett effektivt sätt.

 

[bookboon-book id=”1ba5eafd-4fd7-4b37-bb16-a47600a86b8f” title=”Förbättra dina ledaregenskaper med hjälp av den här e-boken” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]

 

Förbättra ditt ledarskap med hjälp av den här e-boken

Fundera på vilka dina grundläggande värderingar är. Exempel på sådana värderingar kan vara ärlighet, att göra sitt bästa, hålla sina löften, leverera hög kvalitet, att vara punktlig och rättvis. Tänk också igenom vilka dina grundläggande personliga egenskaper är. Du kan till exempel vara strukturerad, omhändertagande, engagerande, direkt, framåttänkande, klok och passionerad. Utifrån dina värderingar och egenskaper ska du utforma den karaktär ditt eget ledarskap ska ha.

Tre vägledande principer räcker och är också enkla för dina anställda att minnas. Det handlar om sådant du anser är viktigt och som du kan och vill bli känd för. Klargör dina värderingar regelbundet för de anställda så att de vet var du står. Därefter handlar allt om att du ska leva och agera i enlighet med dina grundläggande principer, en signal om att du har modet att vara den du är. Om du känner dig osäker kan du alltid fråga dig själv: ”Hur skulle personen X med dessa grundläggande principer agera i den här situationen?” Och sedan handlar du själv därefter.

 

Tips 2 – Ta fullt ansvar!

En ledare har alltid modet att ta fullt ansvar. Det kan synas enkelt och självklart, men alltför ofta ser vi exempel i media på att ledare undviker att ta sitt fulla ansvar eller agerar på ett sätt som går stick i stäv med de övergripande värderingarna. Att ta ansvar till hundra procent skulle kunna vara en av de grundläggande principerna i avsnitt 1 här ovan, men det är också ett sätt att vara och ett sätt att förhålla sig till allt som händer.

Det kan omfatta:

 • Att ta fullt ansvar för dina resultat, beslut och val.
 • Att inte skylla ifrån sig på någon eller någonting, inte anklaga någon eller något eller att hitta på ursäkter.
 • Att inte vänta på eller vara beroende av att någon annan gör det som åligger dig.
 • Att göra det du lovade dig själv och andra – både i stort och smått. Det kan handla om alldagliga saker som att passa tider och svara på mail och telefonsamtal på ett effektivt sätt.
 • Fokusera på de mål som är viktiga att uppnå, hellre än att gå in för att vara konstant aktiv. Fråga dig själv då och då: ”Kommer det här att bidra till det mål vi har, eller är det bara jag som håller mig sysselsatt?”

Tips 3 – Var en förebild

Ledarskapets symboliska värde är kraftfullt. Styrkan i de signaler du sänder ut mångfaldigas när du innehar en ledarposition och mycket va det du säger och gör noteras, tolkas och diskuteras.

Det finns många områden där du kan vara en bra förebild. Utöver att leva enligt dina värderingar kan du:

 • Ge och ta emot feedback till/från dina underchefer, kollegor och övrig personal.
 • Hantera konflikter du är involverad i och inte undfly ansvaret genom att delegera uppgiften till någon annan.
 • Komma i tid till möten, delta aktivt i dem och vara väl förberedd.
 • Dela med dig av kunnande och information.
 • Vara kostnadsmedveten.
 • Behandla kunder på samma sätt som du vill att dina egna säljare eller supportpersonal ska behandla dem.
 • Agera i enlighet med tagna beslut och uppställda regler.
 • Lär dig – och använd – de system och verktyg som ni har kommit överens om att använda inom organisationen.
 • Respektera andra och betrakta alla människor som lika värdefulla.

 

[bookboon-recommendations id=”1c1e3be8-7fbe-4ff8-9377-a45f00929538″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa e-böcker” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]