Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hur man blir en sensationellt bra ledare

Posted in Articles Swedish

humble-leader
Ladda ner “Conscious body language” här!

Ordet sensationell betyder både att använda sina sinnen (eng. senses) och att vara fantastisk. Ett sensationellt ledarskap bygger på att du lyssnar och sedan reagerar på det på ett sätt som peppar andra att följa ditt exempel. Det finns absolut ingenting av maktutövning eller tvång involverat när du attraherar andra på ett i detta sammanhang sensationellt sätt. Att i sann mening attrahera andra människor via ett ledarskap av detta slag både kan och kommer att få dig att känna dig mera känslig, men är det egentligen något att frukta?

Att vara sensibel gör dig sårbar. I västvärlden tänker vi ofta på begreppet känslig i betydelsen att vara svag. Detta skulle inte kunna vara längre bort från sanningen. Känslighet har att göra med att du har tillgång till alla dina sinnen, resurser och energi. Du är avslappnad, öppen och redo att ta itu med alla hot och möjligheter som uppkommer. För den som strävar efter att bli framgångsrik i en kampfylld tillvaro är känslighet faktiskt en av de mest eftersträvansvärda egenskaperna, för att kunna hantera både faror och möjligheter.

Att attrahera andra människor på ett genuint sätt

Autenticitet (äkthet, genuinitet) är en mycket stärkande egenskap och färdighet. När du umgås med någon som känns genuin blir det mycket lättare att vara mottaglig för dennes budskap. Ledare som äger autenticitet upplevs ofta som mycket fängslande eftersom det fortfarande finns så få av dem. Hybris, överdrivet ego och falskhet är så vanligt och accepterat att det är lätt att glömma vad autenticitet är.

[bookboon-book id=”cb204b9e-f338-408b-a8a8-a36c00ab036d” title=”Förbättra dina färdigheter som ledare med hjäIp av den här e-boken” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]

Många beslutsfattare har tränats till att styra och dominera i högre grad än att leda. Det är mycket enklare att styra med hjälp av fruktan och dominans än att leda via inspiration. En följd av detta är att ju mera du vågar öppna dig och visa upp dig som en människa med känslor desto lättare, och rentav stärkande, blir det att uppträda på ett annat sätt.

 

Testa själv att uppträda med autenticitet och ärlighet med hjälp av de här tipsen:

Slappna av. Ett av de enklaste tipsen för att bli mera genuin är att slappna av i din roll som ledare. Många ledare tror att de måste hålla sig med ett stelbent kroppsspråk och vara mycket formella i sina maner för att ”kommendera” fram respekt från omgivningen. Men många människor ser igenom detta och förstår att det ofta bara handlar om pretentiös karskhet för att dölja svaghet och att bygga upp en dominant roll som ingen vågar ifrågasätta. Men hur är det egentligen – är yngre människor fortfarande villiga att köpa dessa oskrivna lagar som ställer krav på ett blint följande av falska auktoriteter?

Det bästa sättet att undvika överdriven stelhet eller ett icke-genuint uppträdande är helt enkelt att inte vara överdrivet stel eller icke-genuin. Det låter väldigt enkelt, men om du har blivit uppövad att bete dig på detta sätt under en stor del av ditt liv kan det vara en ganska tuff utmaning att ändra sig. Men det är inte komplicerat och ifall du verkligen har viljan så är det inte svårare än att sluta röka eller gå ner i vikt. Det krävs bara disciplin och uthållighet.

Var transparent. Mot bakgrund av den tillåtande atmosfär som de flesta under 30 har vuxit upp i har de ofta inte de spärrar som många äldre människor har vad gäller att ställa direkta frågor. De har ofta mindre problem med att ”kalla en spade för en spade”, om det är så de uppfattar en situation. Även om din brist på autenticitet kanske inte blir påtalad direkt till dig personligen kan den sprida sig som en löpeld på sociala medier. Oavsett var kan du vara säker på att det är någonstans där de berörda kommer att hitta det. Vad är då pudelns kärna i detta? Jo, att ju mera transparent och genuint du uppträder desto lättare och mera avslappnat blir det att leda andra.

Vi hoppas att den här artikeln har gett dig lite insikt om hur ett medvetet kroppsspråk kan användas för att stärka dina färdigheter som ledare. Dela den gärna med dina vänner och arbetskamrater. Om du vill läsa mera om hur man kan utveckla sitt ledarskap kan du ladda ner “Conscious body language” av Kurt Larsson.

 

[bookboon-recommendations id=”cb204b9e-f338-408b-a8a8-a36c00ab036d” title=”Du kanske också är intresserad av dessa e-böcker” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]