Ladda ner “Become the leader you are” här!

Jag hade nyligen tillfälle att göra en snabb presentation av min verksamhet inom coachning för en internationell grupp av ledare. En av de punkter jag underströk var min övertygelse om att vi alla presterar vårt bästa när vi uppträder som de vi verkligen är – och för de flesta av oss innebär det att vi måste lära oss att bli de vi faktiskt är.

Denna min övertygelse härrör från en långvarig erfarenhet av att arbeta tillsammans med ledare som kämpar med de modeller som andra människor förväntar sig att de ska anpassa sig till, och som känner sig befriade när de får uppleva lättnaden – och för många rentav ett personligt välbefinnande – som kommer sig av att man accepterar och tar till sig det faktum att man är den man är. De upplever undantagslöst en känsla av ökad energi, eller till och med upphetsning, och ett förnyat fokus som innebär att de tar itu med sina uppgifter med ökade krafter, med större mod och mera bestämdhet. De kommunicerar också kraftfullare i de frågor som är viktiga för dem och – vilket är fascinerande – förmår sina arbetslag att prestera reellt mera rörande de visioner de har kommunicerat.

 

Ledare som skulle kunna uträtta mera

Efter min presentation tog en av åhörarna kontakt med mig, förklarade att hon blivit berörd av det jag sagt och undrade om jag hade något material åt henne som hon kunde lära sig mera av kring detta ämne. Det fanns någonting hos henne som påminde mig om en del ledare jag coachat tidigare som kände sig ha kört fast, eller var uttröttade eller oroliga över vad ledarskapet hade i beredskap åt dem. Människor som visste att de hade potentialen att leverera mera som ledare, men som inte visste hur. Det enda de var säkra på var att ytterligare en kurs i ämnet inte skulle vara tillräcklig.

 

Kopplingen mellan autenticitet och ledarskap

När vi är barn uppträder vi alla med autenticitet, den äkthet som bor naturligt inom oss; vi säger det vi menar, vi rör oss i de riktningar dit våra intressen för oss, vi accepterar våra misstag som en del av vardagen utan att döma oss själva som misslyckade på något sätt, och vi blir reservationslöst upphetsade och glada. Vi har en instinktiv känsla för att vårda vårt egna jag.

Men när vi växer upp har vi en tendens att ta till oss mer och mer av andra människors uppfattning om oss. Ibland kan vi låta andras åsikt om det som ligger oss närmast ha så stor inverkan att vi börjar tumma på våra egna värderingar.

 

[bookboon-book id=”1c1e3be8-7fbe-4ff8-9377-a45f00929538″ title=”Förbättra dina ledaregenskaper med hjälp av den här e-boken” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]

 

Vi kan förlora glädjen i vårt liv och arbete i våra försök att följa en viss agenda inom familjelivet, skolan eller organisationen där vi verkar. Det kan hända att vi tappar bort meningen med vårt liv och det vi ägnar oss åt. Vår kommunikation med andra kan tappa kraften därför att den har tappat sin integritet. En del av oss förlorar den där förmågan att vårda vårt jag som vi en gång hade.

Ju mera vi spelar en roll desto mindre övertygande blir vi i vår kommunikation med omgivningen, och därmed tappar vi i lika hög grad vår förmåga att inspirera andra. Vi blir mer upptagna med den ytliga bilden av oss själva än med frågan om vilka vi i grunden är och hur vi agerar som ledare.

 

Det genuina ledarskapets kvalitet

Ett tryggt, genuint ledarskap är inte lätt att uppnå, med hänsyn till den ständiga balansgången mellan organisationens krav och personliga drivkrafter och värderingar. Men det är eftersträvansvärt, förutsatt att man har en beredskap för reflexion och en vilja att förstå vad som verkligen pågår.

Min förhoppning för ledaren som kontaktade mig är att hon verkligen ger sig ut på en upptäcktsresa som innebär att hon kommer att kunna se, förstå, acceptera och engagera sig i de frågor som är viktiga för henne, vad som driver henne och ger henne energi och vad och vem som inspirerar henne. Genom att ge sig ut på denna resa och klara av att handskas med det hon möter kommer hon sannolikt att bli den bästa ledare hon har förutsättningar för att bli. Hon kommer att engagera andra tack vare sin vision och sin ärlighet och hon kommer att inspirera sitt team, och de i sin tur sina egna team, så att de alla verkligen blir så bra de kan bli.

 

Praktiska tips

Vid slutet av varje arbetsdag, ta dig tid några minuter för att skriva ner:

  • två tillfällen då du inte sa det du verkligen ansåg
  • de känslomässiga orsakerna bakom det du sa
  • det du uppnådde genom att säga det du sa

Varje fredag eftermiddag, skriv ner:

  • de stunder då du kände dig uppåt respektive låg under den gångna veckan
  • vems åsikter har påverkat dig så starkt att du har kompromissat med det du själv anser är viktigt

 

Jag hoppas att du upplever att dessa praktiska tips är användbara. Dela dem gärna med dina vänner och kollegor. Om du vill utveckla ditt ledarskap ytterligare bör du ta en titt på “Become the leader you are” av Lindsay Wittenberg på bookboon.com. Du kanske även har lust att läsa denna artikel om “Management vs. Leadership”.

[bookboon-recommendations id=”1c1e3be8-7fbe-4ff8-9377-a45f00929538″ title=”Dessa e-böcker kanske också är intressanta för dig” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]