Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hur man håller fokus på sina mål

Posted in Articles Swedish

Ladda ner “A practical guide to a productive day and life” här!

Låt oss anta att du har uppnått en del saker i livet, till exempel att du har fullföljt din utbildning och efter några praktikjobb kommit igång med din karriär. Blir du orolig någon gång för att du kan bli lite för bekväm av dig och låta dina drömmar glida mellan fingrarna? I den här artikeln ska vi visa dig hur man bibehåller fokus på sina mål och inte går vilse på vägen


“Priset för framgång är hårt arbete, hängivenhet för de uppgifter man har att lösa och övertygelsen att oavsett hur det går har man gjort sitt allra bästa i den givna situationen.”

– Vince Lombardi
Du har redan uppnått massor, du vet vilka mål du har och du håller ett öga på dem.
Frågan är då: hur ska man egentligen göra för att uppnå målen?
Ett sätt är givetvis att göra upp en plan. Men i den här artikeln kommer jag inte att tala om planering. En annan metod är att bestämma sig för vissa uppgifter. Ditt mål är en destination som du har för avsikt att nå fram till. Om du skulle lyckas nå dit på en dag vore det strålande! Men om man tänker efter lite inser man att de flesta stora mål är tidskrävande att uppnå. De kan ta en hel del tid att nå, men när man lyckas utgör de en stor belöning.

[bookboon-book id=”ead6ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”Läs i den här e-boken om hur du kan följa dina drömmar” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]
Du måste alltså ta ett antal steg som leder dig framåt mot målet. Du kan inte bara ta ett jätteskutt för att nå fram. Dessa steg utgör uppgifterna.
Låt oss ta exemplet att målet du strävar mot är att lära dig C++. Bestäm dig då för ett antal uppgifter som du vill lösa. Det kommer att hjälpa dig att komma närmare målet.
Ta ett papper, skriv in rubriken Att lära sig C++ och lista sedan de uppgifter du vill klara, dag för dag.
Om du vill kan du givetvis även använda dig av något Att-göra-program. I bild 1 ser du ett exempel på en sådan lista.

learn c++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: En Att-göra-lista som visar de olika stegen på vägen att nå målet Att lära sig C++.
Genom att följa den här strategin blir du inte bara organiserad när du försöker nå målet utan det kommer även att fungera som en måttstock på respektive dags arbete. Pricka av varje uppgift du har löst. Då får du en översikt över hur mycket arbete du klarar av per dag.

Minneslista
Skriv ner de uppgifter du vill lösa varje dag när du jobbar mot ett visst mål.

Använd en minneslista som den ovan där du skriver ner dina uppgifter och du får därmed en överblick över hur mycket arbete du klarar av vid en given tidpunkt. På detta sätt kan du få struktur på dina arbetsinsatser och komma fram till hur mycket tid det kommer att krävas för att uppnå målet.

Jag hoppas du får nytta av denna artikel. Dela den gärna med dina vänner och kollegor. Om du vill läsa mera om hur man förverkligar sina drömmar rekommenderar vi e-boken “A Practical Guide to a Productive Day and Life” av Abder-Rahman Ali.

[bookboon-recommendations id=”ead6ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”De här e-böckerna är kanske också av intresse för dig…” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]