Bli en bra föredragshållare, ladda ner e-boken här

Förr eller senare kommer alltid tillfället i våra yrkesliv där vi måste hålla en presentation. Det finns olika typer, exempelvis kanske du vill sälja in din idé till en kund, presentera ett koncept för cheferna, eller tagit på dig att redovisa resultaten av en studie inför styrelsen.

Så låt oss börja. Det spelar ingen roll om du är en självsäker talare eller inte, det blir alltid lättare att hålla en presentation om du bestämmer dig för en struktur att hålla dig till.

En presentation bör omfatta:

• Ditt syfte
• Ditt huvudbudskap
• Dina tre till fem understödjande argument
• Din kunskap om åhörarna

Varje presentation är annorlunda. Det är möjligt att tillhandahålla generella riktlinjer, men det kan vara svårt att se hur dessa fungerar i praktiken.

[bookboon-book id=”abd4ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”Hitta fler riktlinjer för presentationer i denna e-bok” button=”Ladda ner e-bok” language=”sv”]

 

Presentationens syfte

Säg exempelvis att du blivit ombedd att informera ledningen om resultatet av en nyligen genomförd kundundersökning.
Syftet med din presentation skulle vara att förklara anledningarna till missnöjda kunder och föreslå lösningar. I detta scenario har undersökningen lyft fram ett visst missnöje med kundtjänsten och du har ombetts att presentera denna information för ledningen.
 
Din presentation är en av flera som ska hållas under dagen och du har fått en halvtimme till förfogande. Då ämnet du presenterar är en smula omtvistat bör du lämna minst tio minuter för frågor, vilket innebär att du måste ta fram en presentation på högst tjugo minuter.

presentation123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudbudskapet

Bakgrundsinformation som denna hjälper dig att planera din presentation, definiera ditt syfte och utveckla ditt huvudbudskap. Du vet att förutsättningarna för din presentation ser ut som följer:

• Åhörare – företagets styrelse
• Åhörarnas kunskap – strategisk nivå, baserat på en förväntning om tillväxt och bra återkastning på investeringar
• Dagordning – din presentation är den första efter lunch
– Den sista presentationen innan lunch hölls av ekonomichefen som uppdaterade styrelsen om det ekonomiska läget i förhållande till årets målsättningar
– Efter din presentation kommer styrelsen att under ledning av VD diskutera potentiella affärspartners
• Tidsutrymme – du har tilldelats en halvtimme av dagordningen

Det viktigaste att tänka på när du förbereder en presentation är dina åhörare: vad vill de ha ut av din presentation och vilken kunskap har de redan? Tänk också på att ha tidsmässiga marginaler utifall att din utsatta tid skulle kortas ned. Ett annat nyttigt tips är att samråda med talarna före och efter dig så att ni inte säger emot varandra eller upprepar samma innehåll. Lycka till med nästa presentation!
Om du söker efter fler tips för din presentation, ladda ner “How to prepare a presentation” från bookboon.com

[bookboon-book id=”427e3fd1-9c45-4280-b8bf-a40200bad2ef” title=”Hitta fler riktlinjer för presentationer i denna e-bok” button=”Ladda ner e-bok” language=”sv”]