boss street
Det här blogginlägget är baserat på e-boken ”Affärsutveckling – kom igång med fokus och motivation”. Ladda ner den här!

Drömmer du om att starta eget? Visst vore det fantastiskt att få rå sig själv i stället för att vara beroende av någon annans planer och beslut. Kanske rentav bli rik med tiden, och kanske skapa sysselsättning åt andra? Men samtidigt också vara medveten om att det kräver många timmar av arbete, kanske varje vecka året runt.
 
Många bär på drömmen om det egna företaget. En del lyckas, andra misslyckas, en del kommer aldrig igång. Det är onekligen mycket att tänka på om man har planer på att starta eget. Men som i alla andra sammanhang är det klokt att ta råd av människor som redan har kunskapen om det man vill ägna sig åt. I det här fallet är det ett mycket gott råd att läsa ”Affärsutveckling” av Mattias Josefsson. Boken har undertiteln ”Kom igång med fokus och motivation”, vilket är en perfekt utgångspunkt för den som vill lyckas med sitt företagande.

 

Affärsutveckling behöver inte alltid handla om att starta eget. Det kan också vara så att du har fått i uppdrag att utveckla verksamheten som anställd hos ett redan verksamt företag. I vilket fall finns det kanske idéer om vad du eller ni ska ägna er åt. Men är idéerna och grunden för det hela ordentligt genomtänkt? Det finns många frågor att verkligen ägna tid och eftertanke åt. Det kan öka chanserna att lyckas dramatiskt.
 
[bookboon-book id=”a8b4f857-256f-41de-81bc-a42800b14291″ title=”I den här e-boken finns mera information” language=”sv” button=”Ladda ner e-bok”]
 
• Vilken är din ingång och dina förutsättningar i projektet?
• Vad handlar just ditt företags affärsutveckling om?
• Vad löser den för problem? För dig, din organisation, din leverantör och/eller kunder?
• Varför har du valt just den här inriktningen?
• Vad har du valt bort och varför?
• Om du gör detta som anställd – är projektet förankrat i organisationen?
 
SWOT ger struktur åt planeringen

Att tänka igenom alla aspekter av affärsutvecklingen är som sagt av största vikt om man ska bli framgångsrik. Det finns ett verktyg som kallas SWOT-analys som kan ge dig en ännu tydligare bild av ditt affärsutvecklingsprojekt.
SWOT står för
S = styrkor
W = svagheter (weaknesses)
O = möjligheter (opportunities)
T = hot (threats)
Utifrån dessa ledord skriver man helt enkelt ner alla de faktorer man kommer på och som man bedömer kan ha betydelse för ens fortsatta agerande och planerande.
SWOT-analysen delas också ofta upp så att styrkor och svagheter klassas som interna faktorer, sådant som du eller ditt företag kan påverka själva. Medan de två andra, möjligheter och hot, tillhör sådant som mer eller mindre ligger utanför din kontroll, t ex vad dina konkurrenter gör eller inte gör.
 
Mycket att tänka på

Ett affärsutvecklingsprojekt omfattar många steg och moment. Förutom de punkter vi nämnt här måste du bland annat ägna tid och eftertanke åt budgetering. En annan mycket viktig faktor är självfallet marknadsföringen, som kan se ut på många olika sätt och bestå av ett flertal olika aktiviteter. Att tänka igenom hur markanden ser ut får man inte heller glömma. Hur ser till exempel dina kunder ut?
Allt detta och mer därtill får du hjälp med om du laddar ner ”Affärsutveckling – kom igång med fokus och motivation” från bookboon.com.

[bookboon-recommendations id=”a8b4f857-256f-41de-81bc-a42800b14291″ title=”De här böckerna kanske också intresserar dig…” language=”sv”]