Begå inte dessa misstag, läs våra böcker om projektledning här!

I början av ett projekt är alla motiverade och redo att jobba hårt. Tyvärr misslyckas vissa projekt på vägen. Vi har sammanfattat de fem värsta misstagen en projektledare kan begå. Håll ditt projekt på rätt kurs genom att undvika dessa fem misstag.

 

1. Inleda ett projekt utan någon projektplan

Vi har alla hört ursäkterna för att inte ta fram en projektplan från början. Man hör att “projekt ändå aldrig blir som planerat” eller att “vi har inte tid för sånt, vi måste inleda projektet nu”. Detta är dock det första steget på vägen mot ett misslyckat projekt. Börja alltid med en projektplan även om denna kräver tid och ansträngning, det är mödan värt.

Om du är osäker på hur man kommer igång, läs om “Project Management: How to get your project started”.

 
[bookboon-recommendations id=”fff968b2-d32c-461c-9d03-a23600db03ad” title=”Dessa böcker om projektledning kanske också kan vara av intresse…” language=”sv”]
 

2. Plötsligt ändrade ambitioner

Du har kanske hört talas om “ambitionsglidning”. Det betyder en plötslig ändring av ett projekts omfattning utan en motsvarande ökning av resurser eller förlängda tidsramar. Ambitionsglidning är ett vanligt problem för projektledare. Chefer eller kunder har en tendens att plötsligt komma på nya inslag halvvägs in i ett projekt. Bästa sättet att hantera detta är att kväva nya idéer i sin linda. Håll dig till projektplanen och se till att projektet blir färdigt i tid. Acceptera bara tillägg till ett projekt om de är rimliga och du samtidigt får ökade resurser och mer tid för dess genomförande.

 

3. Försöka möta orimliga förväntningar

Att ställas inför orimliga förväntningar är oftast en konsekvens av antingen dålig planering eller ambitionsglidning. Som en tumregel kan du följa dessa steg:
• Leverera först grundprodukten
• Se till att den fungerar
• Addera extra funktioner

 

Om du hoppar över något av dessa steg eller försöker genomföra allting samtidigt kan ditt projekt mycket väl misslyckas. Det kan vara lätt att ryckas med och lova kunden guld och gröna skogar, men han kommer inte att förbli din kund särskilt länge om du misslyckas med att leverera projektet eller inte lever upp till utsatta deadlines.

 

pm12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ta över ett misslyckat projekt

Det är väldigt vanligt att ersätta projektledaren då ett projekt har gått horribelt snett. Om du inte har erfarenhet av att styra upp misslyckade projekt, var försiktig inför en sådan uppgift. Om du väljer att ta risken kan följande åtgärder vara nyttiga:
• Bestäm en helt ny omfattning för projektet
• Rekrytera ett nytt team
• Skaffa en ny sponsor

Om inte uppdragsgivaren går med på dessa förändringar bör du inte ta dig an ett misslyckat projekt.

 

5. Arbeta med ett dysfunktionellt team

Ditt team är en av de viktigaste resurserna. Om ett team arbetar bra ihop kommer projektet att bli färdigt på nolltid. Men om det finns oroselement i teamet?

Som projektledare är det bäst att själv välja medlemmarna till teamet. Projekt fungerar oftast bäst med ett litet team där medlemmarna är smarta, duktiga, hängivna, motiverade och respektfulla mot varandra och projektledaren.

Om du inte tillåts välja ditt team bör du överväga om du ska ta dig an uppdraget. Risken finns annars att du måste agera både coach och projektledare på samma gång.

 

Låter några av dessa misstag bekanta? Om projekt blir framgångsrika eller inte beror på många faktorer och ibland kan de bästa planer misslyckas på grund av oförutsedda händelser, exempelvis en plötsligt krympt budget. Du kan läsa mer i våra e-böcker om projektledning.  Lycka till med dina projekt!

 

[bookboon-recommendations id=”c712b814-edbb-4115-990e-a166008f4719″ title=”Dessa böcker om projektledning kanske också kan vara av intresse…” language=”sv”]