Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Drömchefen – det är du själv!

Posted in Articles Swedish

Den här artikeln är baserad på boken “Att leda sig själv”. Du kan ladda ner den här!

Hur skulle din drömchef se ut? En som ställer tydliga krav? En god lyssnare? En som satsar mycket tid och kraft på att pusha dig och utmana dig?

En ledare som är skapad helt efter dina behov och önskemål är väl något att drömma om. Den goda nyheten är att du har tillgång till den personen redan nu. Det är givetvis du själv. Att bli framgångsrik som sin egen chef är dock inte en enkel process. Du kommer inte att få något gratis. Du måste vara uppriktig mot dig själv och jobba konsekvent och målmedvetet.

Om du läser e-boken Att leda sig själv av Mattias Josefsson så kan du få många goda råd om hur du blir din egen bästa ledare. Boken innehåller handfasta verktyg, övningar och exempel inspirerade från verkligheten. Kort sagt, boken hjälper dig att leda dig själv på ett sätt som du kanske aldrig trott vara möjligt.

Två roller

Om du ska bli framgångsrik i konsten att leda dig själv måste du inta två olika roller och inte blanda ihop dessa. Du ska vara dig själv och ansvara för målsättning och att du verkligen når resultat. Men du ska också vara din egen chef, din ledare, som ansvarar för processen från början till slut. Det kan synas svårt att särskilja dessa roller, men i boken förklaras allt i detalj och med många exempel.
[bookboon-book id=”c5c4b4f9-7164-47d9-ad85-a3b500c771e3″ title=”Den här artikeln är baserad på” language=”sv”]

 

Fem viktiga saker att tänka på

I det stora hela bygger ditt självledarskap på några övergripande steg; målsättning, motivation, formulering, handlingsplan och struktur.
Men innan du sätter igång på allvar är det fem viktiga saker du ska tänka på:
• Lär dig hur du tänker. Du har större chans att lyckas om du är medveten om dina styrkor och inser vilka fallgropar som lurar på vägen.
• Du ska ha ett starkt fokus på att göra! Fråga dig vilken roll och vilket ansvar du har själv, och vad du kan påverka. Undvik att försöka hitta fel hos andra eller ikläda dig någon slags martyrskap. Fokusera på det resultat du vill uppnå.
• Var absolut ärlig mot dig själv. Utmana dig. Var jobbig mot dig själv. Ifrågasätt dina egna beslut och vägval.
• Ge dig själv positiv feedback. Vad lär du dig av misstagen? Straffa inte dig själv, det är en dålig metod för att komma vidare.
• Håll fast vid processen. Svik inte dig själv genom att överge de mål och den överenskommelse du har med dig själv.

 

Vill du lära dig hur du blir din egen chef ska du läsa vår e-bok Att leda sig själv av Mattias Josefsson. Det går bra att ladda ner den från bookboon.com.
[bookboon-recommendations id=”c5c4b4f9-7164-47d9-ad85-a3b500c771e3″ title=”Andra e-böcker som kan vara av intresse …” language=”sv”]