Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

10 tegn på dårlige lederskapsevner

Denne artikkelen bygger på eBoken “50 ways to lead your sales team” skrevet av Patrick Forsyth.

Folk forlater sjefen sin, ikke jobbene sine. En studie fra Storbritannia og USA viser at den vanligste grunnen til at mange sier opp jobben sin, er forholdet de har til sin nærmeste overordnede, som skaper et miljø de ikke trives i. Som regel føler de at de ikke blir rettferdig behandlet, og derfor kan de ikke gi sitt beste.

Det finnes mange eksempler på dårlige lederskapsteknikker som bidrar til sammenbruddet i forholdet mellom ledere og ansatte, og her lister vi de 10 mest vanlige:

 

1) Ikke lytte til mens andre snakker

Hvor frustrerende er det når du får følelsen at noen ikke følger med det du sier? Hvordan tror du andre føler seg når du gjør dette mot dem? Dårlige ledere bruker ikke nok tid på å lytte aktivt til sine ansatte. I stedet vil de heller ha en samtale, møte eller oppdatering med hver enkelte, og de vil også sjekke hvordan de håndterer en rekke forstyrrelser samtidig, eller hvordan de svarer på telefon eller e-post. Om du vil at folk skal føle seg verdsatt, må du bruke tiden på å lytte til det de faktisk sier!

 

2) Detaljstyre

Hvordan føler du deg når noen ser på din hver eneste bevegelse? Får du følelsen at de venter på at du gjør en feil, slik at de kan gripe inn og ta over? Tror du de stoler på at du gjør en god jobb? Folk kommer aldri til å prestere sitt beste når de ikke har følelsen at de blir stolt på eller at noen bestandig ser over skulderen deres og kontrollerer dem. Om du forventer det verste av hva dine ansatte kan levere, er dette nettopp det du bør gjøre! Hvis du bruker hele tiden på å kontrollere hva andre driver med, hvordan kan du konsentrere deg om din egen jobb?

 

3) Fokus på oppgaven og ikke enkelte

Har du noen gang jobbet for en leder som bare var interessert i å få jobben gjort? Fikk du følelsen at du var et nummer bare? Hvis en leder setter altfor stort fokus på oppnåelse av en oppgave, har han eller hun en tendens til å ignorere enkelte involvert i selve oppgaven. Lederens oppførsel er upersonlig, og han eller hun viser ingen interesse i hvordan øvrige ansatte føler seg, og ros, anerkjennelse og oppmuntring er fullstendig fraværende. I et slikt miljø føler man seg ikke verdsatt, og det kan raskt føre til stor misnøye i teamet.

 

4) Ikke håndheve standarder

Hvordan føler du deg når du ikke vet hva som forventes av deg? Hvordan føler du deg når du ser andre mennesker gjøre hva enn de vil uten at deres tåpelige oppførsel får konsekvenser for dem? Man trenger å ha en tydelig forståelse av sin rolle og ansvar, og det er like viktig – etter å ha definert standardene som forventes – at de blir håndhevd. En dårlig leder vil mislykkes med å iverksette passende tiltak når standarder ikke er møtt, og dette gir et signal at standardene ikke er viktige eller relevante heller. Når standarder ikke er fast bestemt, faller prestasjonen og resultatene også. Man respekterer en leder når den viser styrke, integritet og sans for fair play. Ikke å håndheve standarder er et tegn på at disse kvalitetene mangler hos en leder.

 

5) Mangel på effektiv kommunikasjon av forventninger

Har du et klart bilde av suksess for deg selv? Om du ikke har det, hvordan vet du om du har gjort en god jobb? “Om du ikke blir skreket på,” er ikke det riktige svaret! Når mennesker forstår hva som forventes av dem og hvordan de kan møte disse forventningene, har de en tendens til å være selvsikrere når det kommer til å møte disse forventningene – forutsatt at de er realistiske først og fremst! En sterk og effektiv leder maler et klart bilde av hva som nøyaktig er forventet av andre og hjelper å skape et miljø der de best kan oppnå suksess.

 

6) Ineffektiv tilbakemelding– positiv og negativ

Når var den siste gangen du fikk tilbakemelding på hvordan du gjorde ting? Mange finner det vanskelig å gi sitt beste når de opererer i et vakuum. Om du ikke bruker tid på å si andre hvordan de gjør det, hvordan vil de vite om de møter forventningene? Om de ofte får tilbakemelding på vanlig basis, vil de ha større forståelse for hva de trenger for å oppnå sine mål. Det kan enten være en videreføring av nåværende atferd, eller en korrigering i deres aktivitet. Om tilbakemeldingen er presentert på en konstruktiv, objektiv og rolig måte, kan det være et bra utviklingsverktøy som fremmer vekst og forbedring.

 

7) Kommunisere for å kunne kun det grunnleggende

Det finnes et ordtak som heter “kunnskap er makt”, og å dele kunnskap hjelper å bygge menneskers selvtillit og få dem til å føle seg som en del av teamet. Ikke å dele kunnskap er en rask måte å frustrere mennesker på ved å holde dem i skyggen når det gjelder saker som har en betydning for rollen deres i organisasjonen. Om planer og andre områder av bedriften er behandlet som hemmeligheter som ikke skal deles med andre avdelinger, hvordan kan ansatte få en forståelse for hvordan de kan spille en effektiv rolle i å oppnå bedriftens mål? Effektiv kommunikasjon av bedriftsvisjonen og mål er svært viktig for å forbedre ansattes engasjement.

 

8) Ta beslutninger og så spørre om tilbakemelding

Om mennesker er i ferd med å ta beslutning om avdelingens/teamets mål, trenger de å føle at de har noe å si i beslutningsprosessen. Svake ledere tror at det må være dem som har svaret på alt, og at alle beslutninger må gjøres øverst og deretter overleveres til andre. Den endelige beslutningen burde gjøres på toppen, men effektive ledere kan stimulere ansattes engasjement ved å spørre dem om sin mening før beslutningen skal fattes. Det hender ofte at mennesker på den andre enden har erfaring og kunnskap for å vite best hvordan håndtere visse situasjoner, så gir det ikke mening å få deres tilbakemelding før beslutningen skal tas?

 

9) Ikke ta på seg ansvaret

Jeg vet om en leder som sa til en ny medarbeider på hans første dag at all suksess han skulle oppnå i rollen sin, skulle være takket for lederen, men han skulle stå ansvarlig for alt som gikk galt! I hvilket lys tror du den nye medarbeideren så sin leder?

Kunsten av godt lederskap betyr å påta seg ansvaret når det trenges, og gi andre lov å ta æren når det er fortjent. Svake ledere har en tendens til å peke på andre for å bli kvitt ansvaret ved enhver anledning. Dette byr på kun kortsiktige fordeler for lederen ettersom hans begrensninger snart vil bli oppdaget.

 

10) Ingen sans for humor

Om du ikke trives på jobben, hvorfor skulle de som jobber for deg? Sans for humor er et viktig element i identiteten til alle suksessrike ledere, for det indikerer at du jobber for noen som har kontroll, noen som er avslappet og noen som er selvsikker på å lykkes. Det hindrer deg ikke i å være profesjonell fordi det finnes et sted og en tid for latter, og et sted og en tid for å fokusere på oppnåelse av dine mål.

Tenk på de beste lederne du har jobbet for, hvordan matcher deres kvaliteter dem som står oppført ovenfor? Svar nå på det samme spørsmålet om de verste lederne du har jobbet for eller med ……

 

Hvordan sammenligner du?

Michael Schofield er en foreleser og veileder av kurs innen Business og Personlig coaching og foretar coaching-prosjekter for enkelte og team tvers hele Storbritannia. Han er også et medlem av coaching-rammeverket for UK Sport og har nylig utgitt eBoken 50 ways to lead your sales team“. Last den ned på bookboon.com.