Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

8 tips for å styrke din indre motivasjon

Posted in Articles Norwegian

Denne artikkelen er basert på den gratis eBoken «Indre motivasjon»

De fleste av oss strever litt hver dag. Vi opplever unnskyldninger, dårlige vaner, negative tanker og frykt hos oss selv – hvis vi tenker over det. Og mange blir heller aldri helt fornøyd med det de gjør, føler at det ikke er godt nok eller at de ikke strekker helt til. Dette kan føre til følelser som utilstrekkelighet, frustrasjon, at man mister fokus, at ingenting har noen hensikt, osv. Slike tanker og følelser er lite utviklende for motivasjonen din. Så hva kan du gjøre i stedet for?

Her får du våre tips:

 

1. Finn ut hva du vil ”brenne for”

For å finne frem til den indre motivasjonen må vi bli mer bevisst! Vi må ta oss selv i nakken og fortelle oss selv hva det er vi egentlig vil. Hvordan vil du ha det? Hva vil du få til? Hva vil du oppnå? Hva drømmer du om? Hva er det du savner? Hva vil du skape?

Med andre ord, du må finne ut hva du vil ”brenne for”. Hva du vil bruke tiden på? (Eller hvordan du vil administrere tiden slik at får gjort det du ønsker å gjøre?)

 

2. Visualiser at du lykkes  

Å skrive ned dette, og henge det opp eller plassere det på et sted du stadig ser det, sies å være en nøkkelfaktor for å holde den indre motivasjonen oppe i det lange løp. Det å forsøke å visualisere målet, eller hvordan det blir når du har oppnådd det du vil, er også en lur strategi. Det sies at vår menneskelige hjerne ikke kan se forskjell på det du visualiserer og det du opplever. Mye forskning ligger bak det å visualisere, og når du gjør det (ser for deg resultatet), så planter du oppnåelsen av det du ønsker i underbevisstheten din – noe som gjør at du lettere vil kunne nå målet ditt.

Mange idrettsutøvere bruker visualisering og mentale øvelser før konkurranser. Stjerner som Marit Bjørgen, Aksel Lund-Svindal og Thor Hushovd visualiserer både treningsøkter og viktige konkurranser. De ser løypa for sitt indre, går nøye gjennom hver bakke og sving, og bestemmer seg for hvordan de skal legge opp løpet og hvor de skal sette inn støtet. De ser for seg hvordan de slår konkurrentene sine. Og så gjør de nettopp det.

Vi tror at alle kan oppnå bedre resultater dersom de klarer å visualisere hvordan de skal handle i ulike situasjoner, og hvordan de skal lykkes. Visualisering handler om å lage mentale bilder av en ønsket situasjon. Lukk øynene og se for deg at du har nådd målet ditt, og kjenn på den gode følelsen du får i kroppen når du har oppnådd dette.

 

3. Du må ville det nok – og ta en beslutning

Det er lett å komme med innvendinger, som f.eks.:

Det er vel egentlig ikke så viktig akkurat nå…?

Jeg er ikke helt opplagt i dag…

Dette blir for vanskelig akkurat nå…

Dette vil ta altfor lang tid for meg…

Trenger jeg virkelig dette…?

Dette er motkreftene i deg som forsøker å ta over. Du må ta et valg: enten å gjøre det du har bestemt deg for (fordi det er dette du egentlig vil), eller å la være (fordi du egentlig ikke vil det nok).

 

4. Vær disiplinert – og belønn deg selv

Det er lett å miste egen motivasjon underveis. Det betyr at vi må jobbe med vår disiplin. Å være disiplinert betyr ikke at du ikke kan ta pauser, snarere tvert imot. Både pauser og belønning er med på å opprettholde motivasjonen. Disiplin har sammenheng med en persons integritet. Integritet betyr å være til å stole på. Integritet utad betyr at du holder det du lover, og står for det du sier til andre. Integritet innad betyr at du kan stole på deg selv. Hvis du gang på gang forteller deg selv at du skal slutte å røyke, eller slutte å spise sjokolade, og du gang på gang ikke gjør det – lærer du deg selv at du ikke er til å stole på. Dette kan igjen være uheldig for ditt selvbilde og din selvoppfatning. Jobb med disiplin og integritet – og vis til deg selv at du er en person å regne med!

 

5. Ta på ørnevingene

Skal man få tak i det man ”brenner for”, kan det være lurt å foreta en tilstandsrapport. Hva er det? Jo, det er en slags medarbeidersamtale med deg selv. Det gir deg et overblikk over hvem du er og hvor du er på vei. Det er som å ta på ”ørnevingene” og se seg selv ovenfra. Det er å gi seg selv ros og ris for hvordan du gjør det. Dette kan hjelpe deg til å planlegge hva du må ha eller gjøre for å gjøre det enda bedre. Det gir deg også anledning til å huske at ”veien er målet” – og at målet kan endre seg underveis.

 

6. Skap deg flyt-soner

Er du i flyt-sonen? Flyt beskriver en tilstand du er i når du glemmer tid og sted. Når engasjementet overgår det meste og du misliker å bli avbrutt. Når du arbeider fokusert og finner løsninger og når du skaper noe – når du virkelig liker det du holder på med.

Tell etter hvor mange ganger du er i flyt pr. dag eller pr. uke. Hvordan kan du øke antallet? Og hvordan kan du redusere de gangene du føler deg uengasjert eller unyttig?

 

7. Finn din mening og hensikt

Det blir sagt at en stor person er én setning. Abraham Lincoln var ”He preserved the union and freed the slaves”. Franklin Roosevelt var “He lifted us out of depression and helped us win the war”. Men du trenger ikke være president i USA (eller i bridgeklubben) for å lære av dette. Setningen kan f.eks. være: ”Han er en god far for tre barn som alle har klart seg bra og har gode liv”. Eller: ”Hun har lært to generasjoner barn å lese”. Eller: ”Han har funnet opp noe som har gjort livet lettere for folk”.

En måte å orientere seg mot hensikt og mening (og lage gode mål for seg selv) er å tenke seg hvordan setningen om deg ville se ut… Så, hva er din setning?

Ekteparet Janet og Chris Attwood har laget en ”Passion Test” som de har hatt stor suksess med de siste årene. Her får de folk til å liste opp 10 ting som vil gjøre livet deres og arbeidet deres fullkomment. Altså, når livet er ideelt vil jeg… Så ber de folk om å prioritere de ti tingene. Med dette får de bevisstgjort hva som er ens virkelige ”lidenskaper” (hva som i virkeligheten teller hos den enkelte). Dette er egnet til å bli bevisst hva det er som viktig for deg i livet, og hva det er som skaper mening for deg.

 

8. Bli bevisst hva som trigger dine egne utviklingsbehov

Tidligere har vi snakket om behovet for å mestre. Går vi mer detaljert inn i dette behovet, kan vi finne tre ”under-behov”. De er:

  • Behovet for å utvikle kunnskap (egen søken etter læring, kunnskap, visdom)
  • Behovet for å kunne beherske (det å kunne få til ting, erfare)
  • Behovet for å utvikle fullkommenhet (det å bli bedre og bedre på noe som er viktig for deg, og bruke oppfinnsomhet og kreativitet i prosessen)

I disse tre behovene ligger mye av begrepet ”selvutvikling”. Hos de aller fleste av oss vil de alltid ligge latent i oss – og vente på at en impuls eller hendelse skal vekke dem. Hvis du er interessert i utvikling av din egen personlighet, så må du finne ut hvordan du kan vekke og møte disse behovene hos deg selv.

 

Hvis du ønsker å lære mer om indre motivasjon, er «Indre motivasjon» skrevet av Tore og Vibeke Holtskog, far og datter, partnere i firmaet Holtskog & Co ANS, den rette boken for deg.