Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Du når längre om du är bra på att kommunicera

Posted in Articles Swedish

Den här artikeln bygger på den kostnadsfria e-boken ”Effektiv kommunikation”.

Allt samspel människor emellan innebär att man på ett eller annat sätt växlar budskap med varandra. Det brukar även kallas kommunikation. Oavsett om du talar, visar upp en min eller skriver ett meddelande så kommunicerar du med andra människor. Inom affärslivet kan man inte åstadkomma någonting utan en effektiv kommunikation med arbetsgivare, anställda, leverantörer och kunder. Om du tar en titt på de mest framgångsrika affärsmännen eller -kvinnorna i världen så kommer du att se människor som behärskar konsten att framföra sina budskap på ett effektivt sätt. Självfallet är detta något som även du själv både kan och bör göra!

 

Skapa samhörighet

Det finns väldigt många faktorer och detaljer som styr kommunikationen människor emellan, och avgör om kommunikationen blir framgångsrik eller inte. Om man lyckas skapa samhörighet med den människa man kommunicerar med är mycket vunnet.

Samhörighet har definierats som “omedveten likformighet”. När du gillar någon, kanske direkt vid första mötet, och tycker att hon är lätt att prata med så är det för att du tycker att hon är lik dig i vissa avseenden. Dessa likheter kan vara mycket ytliga, exempelvis i form av gester och röstläge, eller mycket djupgående som att ni delar synsätt och värderingar. Samhörighet är den optimala förutsättningen för att uppnå resultat tillsammans med andra och därför av allra högsta betydelse för en effektiv kommunikation. Om någon är obekväm i en situation med dig för att ni saknar samhörighet spelar det ingen roll vad du säger eller hur du säger det – ditt budskap kommer inte att gå hem.

 

Några steg mot ökad samhörighet

Oavsett om du känner en människa eller inte finns det några huvudsakliga steg när det gäller att bygga upp en samhörighet mellan er.

När man tänker på att så mycket som 93 procent av all kommunikation handlar om röstens tonalitet och kroppsspråket inser man att detta att skapa samhörighet handlar om mycket mera än att tala om gemensamma erfarenheter. Det är viktigt att komma ihåg att människor gillar andra som påminner om dem själva och som de utan svårighet kan skapa någon sorts relation till – inte minst en som kan fungera effektivt!

 

Spegla en persons fysiologi

Eftersom så mycket av vår kommunikation är icke-verbal tar vi emot merparten av informationen från en annan person genom de undermedvetna budskap som hon sänder ut via sin fysiologi eller kroppsspråk. Det är en utmärkt anledning till att förstå kroppsspråket, eftersom du kan använda det till att medvetet markera att du är på samma våglängd som den andra personen. Nästa gång du är inne i ett samtal som du uppskattar eller med någon som det är viktigt att du gör ett gott intryck på, lägg då märke till den människans kroppsspråk. Notera sedan ditt eget. Chansen finns att du omedvetet har börjat imitera den andres kroppsspråk. Om hon lutar sig framåt så lutar du dig framåt. Om hon lägger ena benet över det andra knät gör du likadant. Det är vår automatiska respons på någon som vi vill etablera en positiv förbindelse med – och någonting du kan använda medvetet för att skapa en bättre kommunikation.

 

Matcha den andres röst

Du kan matcha tonläge och hastighet i den andra personens tal. Om du till exempel möter någon som pratar fort, försök då själv prata lite snabbare. Om personen talar långsamt, ge akt på din egen hastighet och sänk den lite grann. Passa dig så att du inte låter det långsamma talet irritera dig, vilket är ett bergsäkert sätt att förstöra känslan av samhörighet! Om du pratar med någon som har en annan dialekt än du själv, se upp så att du inte oavsiktligt börjar härma den dialekten. Det kan uppfattas som oförskämt.

 

Matcha den andres andning

Vi är alla unika när det gäller hur djupt och med vilken hastighet vi andas, när vi inte tänker på det. Om du är hyfsat vältränad och den person du pratar med inte är det och ni är på väg till ett möte till fots kanske du inte kan använda dig av detta grepp. Men i övrigt, när du har möjlighet, försök att anpassa hur fort och djupt du andas efter hur den andra personen gör. Andas in när hon gör det och andas ut när hon gör det. Detta är ett annat undermedvetet sätt att visa att du stödjer eller instämmer med den andra personen och bidrar till att skapa en djupare samhörighetskänsla.

 

Matcha hur den andra hanterar information

Det här betyder inte samma sak som att matcha en annan persons sätt att tänka. Det här handlar i stället om att matcha hur stora ”portionsbitar” av information som den andra personen tycker det är bekvämt att handskas med. Vill hon ha informationen presenterad med en liten detalj i taget? Eller vill hon hellre ha en sammanfattning i stora drag för att få en överblick över vad saken handlar om?

Det här är en utmaning för många människor. Är du själv en detaljorienterad person faller det sig naturligt för dig att tycka att det är viktigt att du överför ditt budskap till någon annan i små, detaljerade bitar. Men om personen du kommunicerar med är en människa som hellre ser de stora dragen och du försöker mata henne med varje liten detalj kommer hon snart att känna sig uttråkad, överväldigad eller irriterad.

 

Hitta gemensamma erfarenheter

Detta handlar om att försöka hitta något gemensamt samtalsämne, kanske genom att komma på liknande erfarenheter, intressen, bakgrund eller bekanta. Detta är ofta det första vi gör när vi träffar någon vi inte känner – vi söker efter någonting vi har gemensamt. Det är ett naturligt och snabbt sätt att skapa samhörighet. Vi frågar var den andra personen kommer ifrån, vad hon sysslar med eller på vilket sätt hon känner de andra människorna i lokalen.

 

Finjustering

När du använder dig av ovanstående metoder är det viktigt att komma ihåg att du måste göra det med känsla. Matchning och spegling av en annan person bör kännas naturligt, inte som ett avsiktligt knep. Vanligtvis kommer den andra personen att vara så fokuserad på vad det är hon vill ha sagt att hon inte ens lägger märke till detta. Men att finjustera ditt agerande i detta hänseende är ett sätt att avgöra om du har uppnått en samhörighet med den andre eller inte.

Det här var en kort sammanfattning av ett kapitel i boken ”Effektiv kommunikation” från MDT Training. Läs hela boken.