Är Atlas Copco din nya arbetsgivare?

Funderat på en karriär inom ett världsledande industriföretag? Hos Atlas Copco finns alla möjligheter. Sök jobb eller praktikplats, eller ett tillfälle att göra ditt examensarbete hos ett spännande företag med muskler.

 

Atlas Copco – stabilt företag med stora framtidsmöjligheter

För stunden finns det drygt 100 lediga jobb inom koncernen, världen runt. Det finns således stora och spännande framtidsmöjligheter om du är intresserad av att arbeta inom sektorn gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Blir du anställd hos Atlas Copco får du ta ett individuellt ansvar från första dagen. Företaget fokuserar mycket på din kompetensutveckling. Det är naturligt. Utan personalens individuella tillväxt går det inte att förbättra verksamheten eller företagets lösningar.
Det innebär också att hur du utvecklas beror i stor utsträckning på dig själv. Du och din chef har årliga medarbetarsamtal och fortlöpande diskussioner där ni följer upp tidigare mål och anger nya mål att uppnå.
En uppfattning om mångfalden av befattningar inom koncernen får man genom att möta några av de anställda via den här sidan http://www.atlascopco.se/sesv/careers/meet/

 

Imponerande bredd

Atlas Copco är ett stort företag som har funnits på marknaden i över 140 år. Man har tillverkning i mer än 20 länder samt försäljnings- och tjänstenätverk som når ut i drygt 170 länder världen runt. Produkterna och tjänsterna omfattar kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem samt därtill hörande tjänster för eftermarknad och uthyrning.
Vid utgången av år 2012 hade företagsgruppen 39 800 anställda och intäkterna uppgick till 10.5 miljarder Euro.

 

Praktik eller examensarbete?

En praktikplats på Atlas Copco ger dig en bra inblick i verksamheten. Du kommer också att få en uppfattning om vad det innebär att arbeta i företaget, i ett team och i ett internationellt företag. Och det säger sig självt att den kommer att vara en viktig erfarenhet i din resumé.

Alla praktikplatserna listas som lediga tjänster, så kontrollera på http://www.atlascopco.se/sesv/careers/jobopportunities/index.aspx om det finns en ledig praktikplats som kan passa dig.

Om du vill skriva ditt examensarbete på en världsledande industrikoncern, så är detta din chans. Under hösten annonserar man ut de exjobb som erbjuds med start i januari året därpå. Du kan läsa mer om de exjobb som erbjuds på http://www.atlascopco.se/thesis  där du kan ta hjälp av företagets exjobbsgenerator för att hitta ett exjobb som passar din utbildning.

 

Hittar du inget lämpligt exjobb – kontakta företaget. Meddela när du kommer att skriva examensarbetet och vilket affärsområde det berör. Ange även kontaktinformation till din handledare och examensarbetets ämne. Atlas Copco hör av sig till dig när de utvärderat ditt förslag.