Skip navigation

Bookboon.com Last ned gratis eBøker og lærebøker

Choose a category

Innføring i bruk av IBM SPSS 21

Innføring i bruk av IBM SPSS 21
Ingen vurdering ennå
ISBN: 978-87-403-0902-7
1 utgave
Sider : 84
 • Pris: 129,00 kr
 • Pris: €13,99
 • Pris: £13,99
 • Pris: ₹250
 • Pris: $13,99
 • Pris: 129,00 kr
 • Pris: 129,00 kr

Last ned GRATIS med 4 enkle steg…

Vi beklager, men for å laste ned våre bøker eller se våre videoer må du ha en nettleser som støtter JavaScript.
Etter å ha oppgitt e-postadressen blir en bekreftelsesmail sendt til din mailbox. Vennligst godkjenn den for å motta vår ukentlig eBok-oppdatering. Eventuell kontaktinformasjon som blir oppgitt, vil ikke bli oppgitt til noen tredjepart.
eLib
Lås opp ditt selskaps læringspotensial
Se demo

Korporat eBibliotek

Utforsk våre Firmaløsninger for ansattes læring

Dette er en Premium-eBok

Bookboon Premium - Få tilgang til over 800 eBøker - uten annonser

Du kan få gratis tilgang til dette i én måned - og 800 andre bøker med Premium-abonnementet. Du kan også kjøpe boken nedenfor

 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: €5,99 p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: £4,99 p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: ₹299 p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: $3,99 p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
 • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
eLib
Lås opp ditt selskaps læringspotensial
Klikk her!

Korporat eBibliotek

Utforsk våre Firmaløsninger for ansattes læring

Om boken

 1. Beskrivelse
 2. Innhold
 3. Om forfatteren

Beskrivelse

Dette kompendiet gir en introduksjon til IBM SPSS 21 som er den mest brukte programvaren for å analysere kvantitative data, for eksempel fra spørreundersøkelser. Programmet benyttes ikke bare innen forskning, men også innen næringslivet, for eksempel i selskaper som driver med utredningsarbeid og analyser. Formålet er å gi en kortfattet oversikt over de mest sentrale funksjonene i programmet slik at man raskt kan komme i gang med analyser på egen hånd, for eksempel i forbindelse med mindre studentoppgaver eller ved større arbeider som bachelor- og masterutredninger. Temaer som gjennomgås er (1) bearbeiding av variabler og datasett, (2) analyse av beskrivende statistikk, analyse av sammenhengen mellom flere variable, (4) bearbeiding av datamateriale, (5) faktoranalyser og (6) bivariate og multivariate regresjonsanalyser.

Innhold

 1. Introduksjon
  1. Kort om dataene som er benyttet
  2. Definere spørsmål eller variabler
  3. Oppsummering
  4. Sentrale begreper
  5. Kontrollspørsmål
 2. Bearbeiding av variabler og datasett
  1. Reversering av variabler
  2. Summere variabler som utgjør en sammensett variabel
  3. Etablere intervaller eller kategorier
  4. Oppsummering
  5. Sentrale begreper
  6. Kontrollspørsmål
 3. Beskrivende statistikk (en variabel)
  1. Innledning
  2. Frekvensfordelingen
  3. Histogram
  4. Beliggenhetsmål, spredningsmål og mål på skjevhet og spisshet
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 4. Sammenhengen mellom to variabler
  1. Bivariat analyse
  2. Krysstabeller
  3. Krysstabeller og sammenheng mellom variabler
  4. Korrelasjon
  5. Sammenligne gjennomsnitt
  6. Oppsummering
  7. Sentrale begreper
  8. Kontrollspørsmål
 5. Datainspeksjon før regresjonsanalyse
  1. Krav om normalfordeling
  2. Testing av reliabilitet
  3. Faktoranalyse
  4. Oppsummering
  5. Sentrale begreper
  6. Kontrollspørsmål
 6. Hypotesetestende regresjonsanalyse
  1. Bivariat regresjon
  2. Multivariat regresjon
  3. Oppsummering
  4. Sentrale begreper
  5. Kontrollspørsmål

Om forfatteren

Tonny Stenheim har en PhD-grad fra Handelshøiskolen i København (CBS). Han er i tillegg utdannet Cand. Mag og Cand. Merc fra Høgskolen i Buskerud og Master i Regnskap og Revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han jobber som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Nydalen og har også en førsteamanuensis ӀӀ-stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Han kan kontaktes på epost: tonnys@hbv.no eller tonny.stenheim@bi.no.

Dag Øivind Madsen har en PhD-grad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er i tillegg utdannet Siviløkonom fra NHH, Master of Science in Accounting and Finance fra London School of Economics and Political Science, bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi og Cand. Mag med sosiologi mellomfag fra Universitetet i Bergen. Han jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og kan kontaktes på epost: dagm@hbv.no.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.