Skip navigation

Bookboon.com Gratis studiebøger og e-bøger

Choose a category

Matematik

Matematik
4,1 (18 Anmeldelser)
ISBN: 87-7681-015-1
1. udgave
Sider : 85
Pris: Gratis

4 nemme skridt til din e-bog

Vi beklager, men for at kunne downloade vores bøger eller se vores videoer, kræves det at din browser tillader JavaScript.
Efter du har indtastet din email addresse, modtager du en bekræftelsesmail. Venligst acceptér denne for at modtage vores ugentlige eBooks update. Vi giver ikke din personlige information videre.

This is a Premium eBook - get it free for 30 days

You can also read this in Bookboon.com Premium

Beskrivelse

Dette gratis kompendie indeholder de vigtigste dele af pensum i matematik for hele gymnasiet/HTX/HHX/etc.

300+ Business books exclusively in our Premium eReader

  • No adverts
  • Advanced features
  • Personal library
More about Premium

Buy this eBook

Buy now

Subscribe to all 800+ eBooks

Start free trial 30 day FREE trial

Om bogen

  1. Beskrivelse
  2. Indledning
  3. Indholdsfortegnelse

Beskrivelse

Dette gratis kompendie indeholder de vigtigste dele af pensum i matematik for hele gymnasiet/HTX/HHX/etc., men er opdelt efter hvilke dele af matematikken, der er vigtigst at kunne på de enkelte uddannelsessteder, så man umiddelbart efter studiestart problemfrit kan følge med i matematikfagene.

Indledning

Dette kompendium henvender sig til studenter og andre, der skal starte på en videregående uddannelse.

Kompendiet indeholder de vigtigste dele af pensum i matematik for hele gymnasiet/HTX/HHX/etc., men er opdelt efter hvilke dele af matematikken, der er vigtigst at kunne på de enkelte uddannelsessteder, så man umiddelbart efter studiestart problemfrit kan følge med i matematikfagene.

Fagene starter nemlig erfaringsmæssigt direkte med ny matematik, der bygger på fundamentet skabt i gymnasiet/HTX/HHX/etc. – ja endda i folkeskolen. På universitetet lægger man meget vægt på bevisførelse mens fokus på handelshøjskoler og ingeniørhøjskoler i højere grad er på anvendelser. Begge kræver forståelse for grundbegreberne men ikke at man nødvendigvis kan beviserne udenad.

Matematikken i dette kompendium vil således have fokus på repetition af de vigtigste begreber.

Indholdsfortegnelse

Forord

1. Generel matematik
1.1 Grundlæggende regneregler
1.2 Løsning af ligninger
1.2.1 1. gradsligning(er)
1.2.2 2. gradsligningen
1.3 Trigonometri
1.4 Anvendelse af de forskellige cos/sin relationer
1.5 Logaritmefunktionen
1.6 Eksponentialfunktioner
1.7 Potensfunktioner
1.8 Kombinatorik
1.9 Sandsynlighedsregning
1.9.1 Deterministiske og stokastiske forsøg
1.9.2 Betinget sandsynlighed
1.10 Binomialfordelingen
1.11 Normalfordeling
1.12 Grænseværdi og kontinuitet
1.13 Differentialregning
1.14 Integralregning

2. Matematik særlig anvendt på universiteter og ingeniøruddannelser
2.1 Harmonisk svingning
2.2 Vektorer
2.2.1 Længde af en vektor
2.2.2 Skalarprodukt
2.2.3 Vinklen mellem to vektorer
2.2.4 Projektion af vektor på vektor
2.2.5 Determinant
2.2.6 Krydsprodukt
2.3 Rumgeometri
2.3.1 Linier i rummet
2.3.2 Planer
2.3.3 Vinkel mellem to planer
2.3.4 Projektion af punkt på plan
2.3.5 Afstand mellem punkt og linie
2.3.6 Afstand mellem to linier
2.3.7 Afstand mellem punkt og plan

3. Matematik særlig anvendt på HA-MAT, universiteter og ingeniøruddannelser
3.1 Differentialligninger
3.1.1 Differentialligning af 1. orden
3.1.2 Differentialligning af 2. orden

4. Matematik særlig anvendt på handelshøjskoler
4.1 Lineær programmering

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.