Skip navigation

Bookboon.com Stáhnout bezplatné e-knihy a učebnice

Choose a category

Řízení vzdělávání lidských zdrojů pro inovace

Řízení vzdělávání lidských zdrojů pro inovace
Doposud žádné hodnocení
ISBN: 978-87-403-2077-0
1 edice
Počet stran : 41
 • Price: 75,50 kr
 • Price: €8,99
 • Price: £8,99
 • Price: ₹150
 • Price: $8,99
 • Price: 75,50 kr
 • Price: 75,50 kr

4 snadné kroky k získání vaší e-knihy

Je nám velice líto, ale abyste mohli stahovat naše knihy nebo sledovat naše videa, budete potřebovat prohlížeč, který má povolený JavaScript.
Zadání vaší e-mailové adresy bude potvrzeno e-mailem. Budete dostávat náš měsíční zpravodaj týkající se našich knih zdarma. Jakékoli kontaktní údaje, které poskytnete, nebudou předány třetím osobám.
eLib
Unlock your organization's learning potential
See Demo

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

This is a Premium eBook

Bookboon Premium - Gain access to over 800 eBooks - without ads

You can get free access for a month to this - and 800 other books with the Premium Subscription. You can also buy the book below

 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: €5,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: £4,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: ₹299 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: $3,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
eLib
Unlock your organization's learning potential
Click here!

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

O knize

 1. Popis
 2. Obsah

Popis

RŪzenŪ vzdelŠvŠnŪ lidskżch zdroju pro inovace rozvŪjŪ systematickť pochopenŪ budovŠnŪ inovacnŪch schopnostŪ. BudovŠnŪ inovacnŪch schopnostŪ si vyěaduje aktivne vytvŠret, koordinovat a absorbovat uěitecnť poznatky souvisejŪce s pouěitŪm lidskżch zdroju v organizaci, a tŪm soudrěnżm provoznŪm manaěerskżm prŪstupem k vzdelŠvŠnŪ. Nejcasteji se ke vzdelŠvŠnŪ ve firmŠch pristupovalo bez prŪmťho zvŠěenŪ, jak ho integrovat do rŪzenŪ lidskżch zdroju. Tato kniha zkoumŠ empirickť podmŪnky pro rŪzenŪ vzdelŠvŠnŪ lidskżch zdroju pro inovace. Se zamerenŪm na inovacnŪ vżkonnost, duleěitost strategickżch inovacŪ, nŠpady pro vzdelŠvŠnŪ organizace a zpusoby vyuěŪvŠnŪ znalostŪ zamestnancu Ė ty jsou povaěovŠny za hlavnŪ vżzvy. IdentifikovŠnŪ principu a manaěerskżch instrumentu je zaloěeno na pruzkumu, coě znamenŠ generovŠnŪ teoretickżch poznatku a empirickżch panelovżch ķdaju tżkajŪcŪch se firem ze soukromťho mestskťho sektoru v DŠnsku v letech 2006 aě 2010. V tomto obdobŪ globŠlnŪ ekonomika proöla mimorŠdnżm hospodŠrskżm cyklem.

O autorovi

Peter Nielsen je asociovanżm emeritnŪm profesorem na katedre politologie na Univerzite v Aalborgu a clenem Centra pro vżzkum trhu prŠce (CARMA) a vżzkumnť skupiny GOPA (globalizace, prechodnŪ tlak a psychosociŠlnŪ pracovnŪ prostredŪ). MŠ vŪce neě tricet let zkuöenostŪ v oblasti kvantitativnŪho a kvalitativnŪho vżzkumu, jakoě i pri plŠnovŠnŪ, realizaci a koordinaci vzdelŠvŠnŪ a odbornť prŪpravy. Mezi jeho oblasti vżzkumu a kompetencŪ patrŪ rozvoj ucenŪ a dovednostŪ, inovovŠnŪ organizace, metodologie vżzkumu, management lidskżch zdroju, trh prŠce a pracovnŪ vztahy. Koordinoval dŠnskou cŠst projektu EU ĄMerenŪ dynamiky organizace a prŠceď (MEADOW), viz http://www.meadow-project.eu/ a takť nŠrodnŪ panelovť pruzkumy ĄDISKOď 2, 3 a 4 tżkajŪcŪ se inovacŪ, organizacnŪ zmeny a kvalifikace zamestnancu v DŠnsku.

Obsah

 1. Vzdělávání, schopnosti a inovace
  1. Kontext a tlak změny
  2. Vyrovnávání se se změnou tlaku2
  3. Systémové porozumění a vzdělávaní se v inovaci
 2. Údaje a metody
 3. Inovativní výkon
 4. Režimy inovace a vzdělávacích vztahů
 5. Organizovaní vzdelávacích vztahů
 6. Použití znalostí zaměstnanců
 7. Budování inovativních kompetencí
 8. Řízení vzdělávání lidských zdrojů pro inovace: diskuze a závěr
 9. Zdroje
 10. Přílohy
 11. Vysvětlivky

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.