Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

3 intressenter som ofta glöms bort

Alla typer av intressenter är oumbärliga för en organisation. Att driva en organisation eller ett företag innebär samarbete med ett stort antal olika grupper – alla intressenter. När fokus ligger på dem har det en stor påverkan på hur effektivt företaget kan uppnå sina mål:  (mer…)

Uppnå dina mål – bekämpa dina inre demoner

Tänk dig att du är på väg att uppnå ett mål när du upptäcker ett problem – ett oväntat hinder i vägen som du inte vet hur du ska ta dig förbi. Dessa hinder (eller utmaningar, eller ”demoner”) finns i alla storlekar och former. Vissa är externa och vissa är interna, men de har en sak gemensamt: de ställer sig i vägen, mellan dig och dina mål. (mer…)

Den hemliga ingrediensen för produktivitet? Mångfald!

Mångfald på arbetsplatsen handlar om mer än samma lön för samma arbete och en rättvis och fördomsfri attityd mot de anställda. Jo, de är självklart mycket viktiga faktorer – men en facetterad grupp av anställda är även en affärsmässig fördel. Mångfald ökar produktiviteten, påskyndar innovation – och främjar framgång.  (mer…)

Materia – vad är det?

Materia finns överallt. Inte bara på jorden, utan även i den vidsträckta rymden som omger oss – planeter, kosmiska partiklar, stjärnor och till och med svarta hål. Men vad är materia gjort av? Om vi kunde zooma in och se de allra minsta byggstenarna som utgör materia, vad skulle vi se då, och hur ser samspelet mellan dessa byggstenar ut när de skapar vårt universum?  (mer…)

Hitta rätt strategi för networking

De flesta av oss låter slumpen bestämma hur våra nätverk ser ut. Det betyder att vi jobbar med de kontakter som slumpmässigt uppstår. Med andra ord förlorar vi kontrollen över våra mål och vårt arbete. När vi inte är fokuserade tenderar vi att skapa godtyckliga kontakter som inte är varken konstruktiva eller starka kopplingar.  (mer…)

Därför är mål nödvändiga för en framgångsrik framtid

Har du någon gång känt att du saknar mål eller perspektiv? Att du arbetar och arbetar men inte kommer nånvart? Det kan bero på att du inte har lagt tillräckligt mycket tid på att tänka på vad det är du vill få ut av livet. Om så är fallet är processen för att bestämma mål perfekt för att hjälpa dig att ta reda på hur din framtid kan se ut, och för att förverkliga din dröm.  (mer…)

Självmedkänsla: Vikten av en känslomässigt intelligent arbetsplats

Mellanchefer, mellan företagets ledning och grundnivå, utgör en hörnsten för företaget och fastnar ofta mellan olika krav och prioriteringar, vilket gör att de är krävande roller. Dessa mellanchefer måste ha expertis inom sina fält, men även förmågan att samarbeta väl med en rad olika kollegor och personligheter.  (mer…)

Allt förlåtet? Social kompetens för ett positivt och produktivt team

Av alla sociala kompetenser på arbetsplatsen är förlåtelse den allra viktigaste. Ett företag kan helt enkelt inte fungera om oenigheter står i vägen för arbetet. Du kanske antar att dina anställda helt enkelt kan gå vidare efter en dispyt, men ofta är det inte så lätt. Att lära sig förlåtelse är något som du kan uppmuntra, eller till och med lära ut. Som tur är har Bookboon lösningen på problemet med oenigheter – oberoende av hur länge dispyten har legat och gnagt.  (mer…)

Internationellt affärsliv: Så påverkar kulturen vår kommunikation

När det kommer till mänsklig interaktion är kommunikation av yttersta vikt. Utan kommunikationen finns det inget internationellt affärsliv. Vi talar och beter oss alla olika beroende på vår kulturella bakgrund, och formar på så sätt globala, dynamiska sammanhang.  (mer…)

3 steg som förvandlar din inre kritiker till din coach

Alla har vi en – den där kritiska rösten i huvudet som talar till oss på ett sätt som vi aldrig skulle acceptera från någon annan. Våra inre kritiker kan orsaka stress, få oss att känna oss misslyckade när det kommer till våra prestationer, skada vårt självförtroende och förstöra vår självkänsla. Den inre kritikern utvecklas vanligtvis över en längre tid och späs på när vi undermedvetet hittar ”bevis” för de negativa tankarna.  (mer…)