Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Strategi for nettverksbygging

De aller fleste av oss lar tilfeldigheter avgjøre oppbyggingen av vårt nettverk. I praksis så betyr det at vi etablerer en forbindelse med personene vi tilfeldigvis møter i løpet av dagen. Kort sagt, vi mister kontrollen over målet for nettverksbyggingen. Hvis man ikke tenker målrettet og planlegger prosessen så ender vi fort opp med å etablere mange tilfeldige relasjoner. Slike tilfeldige relasjoner og ofte svært løse relasjoner, fører sjelden til noe konstruktivt.  (more…)

Hvorfor mål er essensielt for å få en vellykket fremtid

Har du noen gang følt at du mangler retning? At du jobber hardt, men du ikke føler du kommer deg videre? Kanskje dette skyldes at du ikke har brukt nok tid på å tenke på hva du virkelig ønsker i livet. Stemmer dette så kan prosessen med å sette deg formelle mål være et ideelt verktøy. Dette kan hjelpe deg å finne ut mer om din fremtid og du kan bli motivert til virkeliggjøre din fremtidsvisjon.^ (more…)

Egenkjærlighet: hvorfor en emosjonell intelligent arbeidsplass er viktig

I selskaper hvor mellomledere har en nøkkelposisjon, sittende mellom toppledelsen og bunnen i organisasjonen, så blir de fort fanget mellom motstridende krav og prioriteringer; en svært utfordrende posisjon å være i. Her kreves det ikke bare ekspertise i deres fagfelt, men også evnen til å jobbe bra med et stort utvalg forskjellige kollegaer.  (more…)

Å lede endring: utvikling av robusthet begynner på toppen

Erfarne ledere kjenner til teoriene bak å sikre en robust arbeidsstyrke,  spesielt når det skjer store forandringer. Hvorfor er det da likevel så mange som ikke setter teorien ut i praksis? Når ledere selv settes under sterkt press, viser det seg at de ofte stopper å gjøre ting som de egentlig vet kan hjelpe.  (more…)

Internasjonale forretninger: kultur og global organisasjon

Tenk deg en internasjonal organisasjon: en stor gruppe mennesker som er involvert i en internasjonal prosess. Hvordan skal en slik gruppe individer, som kommer fra svært forskjellige kulturelle bakgrunner, samles for å oppnå målene til en enkelt organisasjon?   (more…)

Unngå konflikter med ansatte: ”å forutse er bedre enn å være etterpåklok”

Er du en HR spesialist eller en linjeleder så har du måtte håndtere uredelige ansatte. Derfor vet du hvor store skader en intern konflikt kan påføre den/de involverte ansatte og potensielt sett hele selskapet. En god leder vil gjøre det de kan for å unngå slike situasjoner.  (more…)

Forbedre dine forretningsmøte ledelses- evner med Bookboon sin e-bibliotek løsning

Vi aksepterer at møter er en vanlig del av forretningslivet. De er helt nødvendig for kommunikasjon, for rettledning og beslutningstaking. Samtidig så kan det virke som vi er med i for mange møter. De varer for lenge og det er en voksende enighet om at dette er å kaste bort tiden. Beskriver dette din bedrift? Hvis ja, så kan det være nødvendig å tenke over hvordan dere avholder møter i din bedrift. Møteledelse er en soft skills for ledere og beslutningstakere. 

Ønsker du ikke å stoppe å avholde møter, men du ønsker å kutte ned på dem og gjøre dem mer effektive? Bookboon kan hjelpe deg å bli mer effektiv ved å hjelpe deg å utvikle de verktøyene du trenger for å avholde gode, tidsbesparende møter.  (more…)

Hvordan beskytte oss selv i en nettbasert verden

Når det kommer til cyberangrep så er ikke spørsmålet ”om” det vil skje, men ”når” det skjer. Cyberangrep blir stadig mer destruktive på en globalskala. Dette skyldes mer sofistikerte og målbevisste hackere. Mislykkes en taktikk, prøver de en annen og slik jobber de helt til de har brutt igjennom organisasjonens forsvarsverk. Cyberangrep påvirker hele samfunnet, derfor må alle ta sin del av ansvaret for å bekjempe denne typen kriminalitet.  (more…)

Medarbeidervurderinger: er de nyttige? (Spoiler: Ja.)

Medarbeidervurderinger er svært tidskrevende, for ledere, for ansatte og for personal. Derfor bør de ikke gjennomføres ukritisk. Man må vurdere om de har en positiv innvirkning på selskapet.  (more…)

5 essensielle kommunikasjonsevner alle må ha

Hvordan skal du sikre det ønskede utfallet i viktige arbeidssamtaler? Dine kommunikasjonsevner avgjør hvor vellykket du er på jobb og i forretningslivet generelt. De aller fleste tar kommunikasjonsevnene for gitt, men dette må også utvikles. Misforståelser eller jobbkonflikter kan skyldes dårlige kommunikasjonsevner. Slike problemer er frustrerende for ledere og de ansatte og kan føre til relasjonsbrudd og tap av inntektsgivende kontrakter. Dette koster dermed bedriften både tid og penger.  (more…)