Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Unngå konflikter med ansatte: ”å forutse er bedre enn å være etterpåklok”

Er du en HR spesialist eller en linjeleder så har du måtte håndtere uredelige ansatte. Derfor vet du hvor store skader en intern konflikt kan påføre den/de involverte ansatte og potensielt sett hele selskapet. En god leder vil gjøre det de kan for å unngå slike situasjoner.  (more…)

Forbedre dine forretningsmøte ledelses- evner med Bookboon sin e-bibliotek løsning

Vi aksepterer at møter er en vanlig del av forretningslivet. De er helt nødvendig for kommunikasjon, for rettledning og beslutningstaking. Samtidig så kan det virke som vi er med i for mange møter. De varer for lenge og det er en voksende enighet om at dette er å kaste bort tiden. Beskriver dette din bedrift? Hvis ja, så kan det være nødvendig å tenke over hvordan dere avholder møter i din bedrift. Møteledelse er en soft skills for ledere og beslutningstakere. 

Ønsker du ikke å stoppe å avholde møter, men du ønsker å kutte ned på dem og gjøre dem mer effektive? Bookboon kan hjelpe deg å bli mer effektiv ved å hjelpe deg å utvikle de verktøyene du trenger for å avholde gode, tidsbesparende møter.  (more…)

Hvordan beskytte oss selv i en nettbasert verden

Når det kommer til cyberangrep så er ikke spørsmålet ”om” det vil skje, men ”når” det skjer. Cyberangrep blir stadig mer destruktive på en globalskala. Dette skyldes mer sofistikerte og målbevisste hackere. Mislykkes en taktikk, prøver de en annen og slik jobber de helt til de har brutt igjennom organisasjonens forsvarsverk. Cyberangrep påvirker hele samfunnet, derfor må alle ta sin del av ansvaret for å bekjempe denne typen kriminalitet.  (more…)

Medarbeidervurderinger: er de nyttige? (Spoiler: Ja.)

Medarbeidervurderinger er svært tidskrevende, for ledere, for ansatte og for personal. Derfor bør de ikke gjennomføres ukritisk. Man må vurdere om de har en positiv innvirkning på selskapet.  (more…)

5 essensielle kommunikasjonsevner alle må ha

Hvordan skal du sikre det ønskede utfallet i viktige arbeidssamtaler? Dine kommunikasjonsevner avgjør hvor vellykket du er på jobb og i forretningslivet generelt. De aller fleste tar kommunikasjonsevnene for gitt, men dette må også utvikles. Misforståelser eller jobbkonflikter kan skyldes dårlige kommunikasjonsevner. Slike problemer er frustrerende for ledere og de ansatte og kan føre til relasjonsbrudd og tap av inntektsgivende kontrakter. Dette koster dermed bedriften både tid og penger.  (more…)

Internasjonale forretninger: Hvordan kultur påvirker kommunikasjon

Når det kommer til menneskelig samspill, så handler alt om kommunikasjon. Uten kommunikasjon så kan man ikke drive en internasjonal forretningsvirksomhet. Folks kulturelle bakgrunn påvirker hvordan de snakker og handler og er derfor med på å forme den globale, dynamiske konteksten.  (more…)

3 trinn som gjør din indre kritiker til din indre coach

Alle har en, den indre kritiske stemmen som snakker til deg på en måte som ingen andre får lov til. Denne indre kritiske stemmen skaper ekstra stress, får deg til å tvile på dine prestasjoner, skader selvfølelsen og svekker gradvis selvtilliten din. Vanligvis så har den fått utvikle seg over tid fordi du hører på den, tror på den og ikke minst, du vil ubevist se etter tegn som støtter din kritiker sine teorier.  (more…)

Hvordan holde nyttårsforsetter

Har du laget noen nyttårsforsetter for 2017? Mange lager seg nyttårsforsetter som går på å kvitte seg med skadelige uvaner slik som røyking, drikking eller å spise for mye. Målet er å bli en slankere og sunnere variant av seg selv. Eller kanskje du har som mål å være mer sammen med familie og venner, få en bedre arbeid-fritid balanse og en sunnere livstil. Kanskje du har som mål å realisere et prosjekt som du har gått å tenkt på lenge.  (more…)

Tålmodighet er en dyd og en viktig ”soft skill”

Ingen jobb er helt enkel. Uansett hvor kvalifisert, hvor erfaren eller hvor hardtarbeidende en ansatt er, så vil det kunne oppstå problemer. Hvordan problemer på arbeidsplassen håndteres er en god målestokk på en ansatts mestringsevne. Problemer krever gjerne lateral tenking, teamarbeid, positivitet og besluttsomhet. Noen ganger, så skjer det noe som er utenfor vår kontroll og vi må vente på en løsning. Her kommer tålmodighet inn i bildet. Vi lever, uten tvil, i en utålmodig verden; mange har mistet ”soft skill” : tålmodighet. Bookboon har en enkel løsning som kan hjelpe dine ansatte å utvikle denne evnen, evnen til å være tålmodig.  (more…)

6 måter å hjelpe ansatte å sjonglere arbeid og livet

Ønsker du å ansette og beholde enestående kollegaer, så må ditt selskap kunne tilby bedre goder enn andre selskaper. Dette må være goder som folk har bruk for og setter pris på. En av de viktigste  goder er å hjelpe å tilrettelegge for at det blir enklere å oppnå en god harmoni mellom forpliktelsene og kravene i privatlivet og det yrkesmessige.  (more…)