Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Mentoring på jobb: hvordan ta det opp et nivå og skape en vinn-vinn situasjon

Å ha en mentor er en verdifull og spennende reise som gir deg økt selvinnsikt. Det kan også være en god måte å hjelpe deg å finne en god arbeid-privatliv balanse samtidig som du nærmer deg dine ambisiøse mål.

Mentoring kan hjelpe deg å forbedre dine profesjonelle evner, samtidig som du  kan lære mer om hvordan du kan oppfylle ditt potensial. Prosessen er en utmerket måte å bygge opp selvtilliten og oppdage nye ferdigheter. I tillegg til å maksimalisere dine naturlige evner. Med frisk selvinnsikt og økt emosjonell intelligens øker farten opp karrierestigen. Du vil snart tilfredsstillende oppnå dine målsetninger og ambisjoner! Her er de første trinnene…  (more…)

Hvordan sørge for vellykket tvisteløsning i ditt selskap (2 av 2)

I den første delen  av den to-delte artikkelen, så vi nærmere på karakteristikkene, objektivene og de grunnleggende reglene for mekling. I denne andre delen, så vil du lære hvordan hvert trinn i prosessen ser ut.  (more…)

Hvordan sørge for vellykket tvisteløsning i ditt selskap (1 av 2)

Et selskap er kun vellykket hvis alle involverte jobber sammen og hjelper hverandre. Selvsagt så kan man ikke helt unngå tvister mellom kollegaer, men hvis disse går for langt så kan de være giftig for din bedriftskultur.  (more…)

5 Essensielle kommunikasjonsevner som alle trenger

Hvordan kan du sørge for at du når dine mål i viktige jobb relaterte samtaler? Dine kommunikasjonsevner er avgjørende for hvor vellykket du er på jobb og i karrieren. Ofte så tar vi våre kommunikasjonsevner for gitt. Samtidig så sliter mange arbeidsplasser med konsekvenser av misforståelser eller unødvendige konflikter som i mange tilfeller skyldes dårlige kommunikasjonsevner. Til sjefene og ledernes store frustrasjon så kan slike unødvendige konflikter føre til dårligere jobbrelasjoner. Dermed koster slike misforståelser bedriften både tid og penger. (more…)

Målsetting: håndtere dine ”drager”

Tenk deg at du er godt på vei mot å fullføre et mål når plutselig det dukker opp et problem. En uventet veisperring som du ikke vet hvordan du skal løse, Disse utfordringene, hindringene eller ”dragene” som vi kan kalle dem, kommer i forskjellige former og størrelser. Noen er eksterne av natur, andre interne, men de har samme mål: De kommer alltid i veien for at du skal bevege deg fremover og nå målet ditt.  (more…)

3 nøkkel aksjonærer som ofte blir oversett

Aksjonærer er alt for en organisasjon. Å drive en organisasjon eller en forretning betyr å samhandle med et stort antall forskjellige interesserte aksjonærer, våre ”aksjonærer”. Å bli kjent med og ta vare på dem vil gjøre en stor forskjell i forhold til hvor effektive vi er når det kommer til å oppfylle våre mål:  (more…)

Den hemmelige ingrediensen for økt produktivitet? Mangfold!

Mangfold i selskaper handler om mer enn bare ”lik lønn for likt arbeid”. Det handler om mer enn en rettferdig og fordomsfri behandling av ansatte. Selvsagt er disse punktene også viktige, men å ha en mangfoldig gruppe med individer i selskapet er også en viktig forretningsfaktor. Mangfold betyr høyere produktivitet, raskere innovasjon og dermed mer suksess. 
(more…)

Materie – hva er det laget av?

Materie omgir oss på alle kanter, ikke bare på jorden, men også ute i det ytre rom i form av planeter, kosmiske partikler, stjerner og til med svarte hull. Men hva består egentlig materie av? Hvis vi kunne zoome inn på disse aller minste byggeklossene som utgjør materie, hva vil vi se og hvordan samhandler disse byggeklossene med hverandre for å skape det universet vi observerer?  (more…)

Strategi for nettverksbygging

De aller fleste av oss lar tilfeldigheter avgjøre oppbyggingen av vårt nettverk. I praksis så betyr det at vi etablerer en forbindelse med personene vi tilfeldigvis møter i løpet av dagen. Kort sagt, vi mister kontrollen over målet for nettverksbyggingen. Hvis man ikke tenker målrettet og planlegger prosessen så ender vi fort opp med å etablere mange tilfeldige relasjoner. Slike tilfeldige relasjoner og ofte svært løse relasjoner, fører sjelden til noe konstruktivt.  (more…)

Hvorfor mål er essensielt for å få en vellykket fremtid

Har du noen gang følt at du mangler retning? At du jobber hardt, men du ikke føler du kommer deg videre? Kanskje dette skyldes at du ikke har brukt nok tid på å tenke på hva du virkelig ønsker i livet. Stemmer dette så kan prosessen med å sette deg formelle mål være et ideelt verktøy. Dette kan hjelpe deg å finne ut mer om din fremtid og du kan bli motivert til virkeliggjøre din fremtidsvisjon.^ (more…)