Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Mægling: Kunsten at løse konflikter (2. del)

maegling-kunsten-at-loose-konflikter-ebooks-bookboon-bl

I første del af denne todelte serie lærte du om formålet med og princippene for mægling. Nu skal vi se nærmere på de enkelte faser i mæglingsprocessen.  (mere…)

Mægling: Kunsten at løse konflikter (1. del)

I ethvert arbejdsmiljø, hvor mennesker, teams og afdelinger skal samarbejde, er det normalt med interne konflikter. Det er op til dig som leder eller HR konsulent at hjælpe dine kolleger med at løse disse konflikter, så alle bliver tilfredse – eller i det mindste så alle accepterer løsningen.  (mere…)

De 2 veje til at sikre eksekvering

Tidens mange indlæg om ’Why’ og ’performance’ er ikke modstridende. De bør gå hånd i hånd, når I skal sikre eksekvering af jeres beslutninger.

En stor undersøgelse viser, at 80% af CEOs mener deres besluttede strategi enten ikke bliver eksekveret eller kun eksekveres delvist. Derfor er der grund til at se nærmere på hvilke faktorer, der har indflydelse på eksekveringen, og hvordan de bliver sat bevidst i spil – ellers udebliver værdiskabelsen.  (mere…)

Motion og frugtordninger – men hvad med mentalt velvære?

mentalt-velvære-og-robusthedpaa-arbejdspladsen-ebooks-bookboon-bl

Gode rammer for medarbejdernes fysiske sundhed er i de senere år blevet vigtigt på mange danske arbejdspladser. Medarbejderne får fx adgang til fitness og motion i arbejdstiden, sunde frokostordninger og sundhedstjek, fordi sunde medarbejdere er godt for virksomheden. Imidlertid er virksomhederne ikke helt så gode til at prioritere mentalt velvære på arbejdspladsen. Mentalt velvære har ellers også stor betydning for medarbejderens trivsel, og sammen med den fysiske sundhed er mentalt velvære væsentligt, når vi taler om stressforebyggelse.  (mere…)

Hvordan forebygger man stress, når arbejdsliv og privatliv fusioneres?

mentalt-velvære-og-robusthedpaa-arbejdspladsen-ebooks-bookboon-bl

Når vi i dag diskuterer stress, er work-life-balance begrebet gerne en obligatorisk del af diskussionen. Begrebet illustreres ofte med en tegning af en vægt, hvor arbejdsliv er placeret i den ene vægtskål, mens privatlivet er modvægten hertil. Men verden har ændret sig meget, siden work-life-balance begrebet for alvor kom ind i stress-debatten i 1980’erne. Fusionen af arbejdsliv og privatliv, som de sidste årtiers teknologiske landvindinger har muliggjort, betyder, at det er tid til et nyt og mere nuanceret syn på stress og stresshåndtering. I dag er det mere realistisk at tale om life-balance, hvor arbejdsliv og privatliv befinder sig i samme vægtskål.  (mere…)

Forretningsstrategi: Interne og eksterne påvirkninger

strategy-internal-and-external-influences-ebooks-bookboon-bl

Strategier afhænger af en række forskellige vigtige forhold:  både interne og eksterne, og ledere er en tredje faktor, når det drejer sig om at fastlægge en forretningsstrategi. Ifølge Henry Mintzberg (1985) ”hviler” en strategi på et kontinuum mellem planlagte (bevidste) og emergente strategier. Forskere inden for planlægning har typisk fremhævet de eksterne omgivelsers påvirkning, mens forskere inden for processer særligt har fremhævet de interne forhold.  (mere…)

12 måder at ødelægge din præsentation: Del 1

12-ways-to-ruin-your-presentation-ebook-bookboon-bl-

I dag kan teknologiske fremskridt tydeligt ses overalt i hverdagen. Med enkelte undtagelser har fremskridtene gjort livet nemmere. Både i vores egne hjem og på vores arbejdspladser er fremskridtene virkelig mærkbare. Teknologi har også forbedret den måde, hvorpå vi præsenterer vores ideer, tanker og koncepter. Vi er nu i stand til at sende og videreformidle oplysninger med et par enkle klik. Ved hjælp af forskellige præsentationsprogrammer og software er vi i stand til kreativt at kommunikere de ting, vi ønsker eller har brug for at formidle.  (mere…)

Sådan drager virksomheder fordel af at eliminere konflikter i organisationen

organisational-conflicts-ebook-bookboon-bl

Organisatorisk adfærd, der udspiller sig som konflikter i din virksomhed, kan give utilfredse medarbejdere og kunder. Den måde, du anskuer konflikter mellem enkeltpersoner samt mellem medarbejdere og ledelse, afspejles i den måde, du forsøger at løse problemer på. Hvordan kan du hjælpe til med at reducere antallet af konflikter på din arbejdsplads og samtidig imødekomme medarbejdernes behov for at tale ud og føle, at de har indflydelse på din beslutningsproces?  (mere…)

Bebrejder dine medarbejdere andre for deres egne fejl?

Delegation and Empowerment

Den moderne arbejdsplads er meget konkurrencepræget. Nogle medarbejdere ønsker altid at komme forrest, andre ønsker anerkendelse, og andre igen ønsker jobsikkerhed. Ingen ønsker at få skylden, når noget går galt. Arbejder du i en kultur, hvor medarbejderne skyder skylden på alle andre? Manglende ansvarlighed på din arbejdsplads kan koste dig tid og penge.  (mere…)

Soft Skill færdigheden ”Kreativitet”: En undervurderet færdighed?

bouwen-aan-een-resultaatverantwoordelijk-team-ebook-bookboon-blog

Når vi tænker på kreativitet, er vi tilbøjelige til at tænke på personer, der udforsker deres kunstneriske sider gennem musik, kunst og skrivning. Når vi tænker på kreativitet som en jobfærdighed, tænker vi ofte kun på jobs inden for de kreative fag såsom kunst & design samt markedsføring. Men vi bruger alle kreativitet hver dag, og det er blevet et utrolig vigtigt redskab i vores arsenal af soft skill færdigheder. Nu findes der en omfattende løsning til at udvikle dine medarbejderes soft skill færdigheder som fx kreativitet.
  (mere…)