Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

International Business: Sådan påvirker kultur kommunikation

Menneskelig interaktion handler om kommunikation. Hvis der ikke er nogen kommunikation, er der heller ikke nogen international business. Folk taler og agerer ud af deres kulturelle baggrund og former den globale dynamiske kontekst.  (mere…)

Proaktiv stressforebyggelse

Stressforebyggelse indgår i dag som et naturligt element i moderne virksomheder. Men virksomheder og organisationer, som fx kun fokuserer på stresskilder eller behandlingen af stress, opnår ikke den optimale effekt af stressforebyggelse, og de opnår heller ikke, at medarbejderne styrkes til selv at tage et ansvar. Virksomheder og organisationer bør anvende en kombination af forskellige strategier og have forskellige indsatser til forebyggelse af stress rettet mod flere interne niveauer.  (mere…)

Hvordan forebygger man stress på arbejdspladsen?

Stressforebyggelse på arbejdspladsen drejer sig om mere end blot at reducere antallet af stresstilfælde. Det handler i høj grad også om at skabe sundere arbejdspladser, hvor medarbejderens mentale velvære og robusthed inddrages i virksomhedsstrategien. Forebyggelse bør ikke kun finde sted i en enkelt afdeling med en forhistorie med stressramte medarbejdere. Ordentlig forebyggelse kræver involvering af hele organisationen med en forankring i virksomhedens kultur og med et fortsat fokus på, hvordan medarbejdere og organisation kan udvikle en modstandsdygtighed, så forandringer kan klares, uden at de medfører stress.  (mere…)

4 færdigheder dine medarbejdere virkelig ønsker at lære… men er bange for at fortælle dig om

En god intern uddannelses- og udviklingsordning er vigtig for enhver virksomhed, hvis den ønsker at opretholde en kompetent og stærk arbejdsstyrke – og medarbejderne er normalt taknemmelige, hvis du som HR- eller personaleleder giver dem mulighed for at udvikle deres færdigheder. Men der lige noget, du skal være opmærksom på…  (mere…)

Mægling: Kunsten at løse konflikter (2. del)

maegling-kunsten-at-loose-konflikter-ebooks-bookboon-bl

I første del af denne todelte serie lærte du om formålet med og princippene for mægling. Nu skal vi se nærmere på de enkelte faser i mæglingsprocessen.  (mere…)

Mægling: Kunsten at løse konflikter (1. del)

I ethvert arbejdsmiljø, hvor mennesker, teams og afdelinger skal samarbejde, er det normalt med interne konflikter. Det er op til dig som leder eller HR konsulent at hjælpe dine kolleger med at løse disse konflikter, så alle bliver tilfredse – eller i det mindste så alle accepterer løsningen.  (mere…)

De 2 veje til at sikre eksekvering

Tidens mange indlæg om ’Why’ og ’performance’ er ikke modstridende. De bør gå hånd i hånd, når I skal sikre eksekvering af jeres beslutninger.

En stor undersøgelse viser, at 80% af CEOs mener deres besluttede strategi enten ikke bliver eksekveret eller kun eksekveres delvist. Derfor er der grund til at se nærmere på hvilke faktorer, der har indflydelse på eksekveringen, og hvordan de bliver sat bevidst i spil – ellers udebliver værdiskabelsen.  (mere…)

Motion og frugtordninger – men hvad med mentalt velvære?

Gode rammer for medarbejdernes fysiske sundhed er i de senere år blevet vigtigt på mange danske arbejdspladser. Medarbejderne får fx adgang til fitness og motion i arbejdstiden, sunde frokostordninger og sundhedstjek, fordi sunde medarbejdere er godt for virksomheden. Imidlertid er virksomhederne ikke helt så gode til at prioritere mentalt velvære på arbejdspladsen. Mentalt velvære har ellers også stor betydning for medarbejderens trivsel, og sammen med den fysiske sundhed er mentalt velvære væsentligt, når vi taler om stressforebyggelse.  (mere…)

Hvordan forebygger man stress, når arbejdsliv og privatliv fusioneres?

mentalt-velvære-og-robusthedpaa-arbejdspladsen-ebooks-bookboon-bl

Når vi i dag diskuterer stress, er work-life-balance begrebet gerne en obligatorisk del af diskussionen. Begrebet illustreres ofte med en tegning af en vægt, hvor arbejdsliv er placeret i den ene vægtskål, mens privatlivet er modvægten hertil. Men verden har ændret sig meget, siden work-life-balance begrebet for alvor kom ind i stress-debatten i 1980’erne. Fusionen af arbejdsliv og privatliv, som de sidste årtiers teknologiske landvindinger har muliggjort, betyder, at det er tid til et nyt og mere nuanceret syn på stress og stresshåndtering. I dag er det mere realistisk at tale om life-balance, hvor arbejdsliv og privatliv befinder sig i samme vægtskål.  (mere…)

Forretningsstrategi: Interne og eksterne påvirkninger

strategy-internal-and-external-influences-ebooks-bookboon-bl

Strategier afhænger af en række forskellige vigtige forhold:  både interne og eksterne, og ledere er en tredje faktor, når det drejer sig om at fastlægge en forretningsstrategi. Ifølge Henry Mintzberg (1985) ”hviler” en strategi på et kontinuum mellem planlagte (bevidste) og emergente strategier. Forskere inden for planlægning har typisk fremhævet de eksterne omgivelsers påvirkning, mens forskere inden for processer særligt har fremhævet de interne forhold.  (mere…)